Carter 2 (10)

Carter 2 (10)

Carter (10)

12+

W Bishop dochodzi do kilku ataków. W trudnej sytuacji kontrolę nad dystryktem przejmuje funkcjonariusz kanadyjskiej policji federalnej. Harley musi znaleźć sprawców i ocalić miasto, choć mieszkańcy to właśnie jego obwiniają o powstały chaos.