Zwierzęta z kamerami 2 (1)

Zwierzęta z kamerami 2 (1)

Episode 1

7+

Przyrodnicy montują zwierzętom ukryte kamery, by obserwować codzienne życie i zaskakujące zachowania mieszkańców oceanu. Dzięki temu mogą lepiej chronić rzadkie, cenne gatunki.