Wyścig przez świat 2 (6)

Wyścig przez świat 2 (6)

Wyścig przez świat (6)

7+

Dom i Lizzie mają ponad 24 godziny opóźnienia wobec drużyn, które już dotarły do punktu kontrolnego w Argentynie. Jeżeli chcą pozostać w programie, muszą przyspieszyć.