Kopia mistrza

Kopia mistrza

Copying Beethoven

2006 

·  Drama

Niezwykle zdolna studentka konserwatorium Anna zaczyna pracę u Ludwiga van Beethovena. Mistrz coraz bardziej odcina się od świata, co jest wynikiem pogłębiającej się utraty słuchu. Jego stan zdrowia opóźnia ukończenie IX symfonii.