Wojna dwóch światów (Koniec zimnej wojny)

Wojna dwóch światów (Koniec zimnej wojny)

Podczas wojny w Wietnamie tysiące młodych Amerykanów doświadczyło piekła. Kolejne ważne wydarzenia to przegrana ZSRR w Afganistanie, upadek muru berlińskiego i związany z nim kres zimnej wojny.