Gułag - system śmierci (1/3)

Gułag - system śmierci (1/3)

1/3

12+

Po rewolucji październikowej zaczęły powstawać w Rosji łagry. W ten sposób pozbywano się przeciwników politycznych i osób uznanych za aspołeczne. Pierwszy duży gułag był na Wyspach Sołowieckich.