Więzienie (41)

Więzienie (41)

Episode 41

12+

Codzienność skazanych osadzonych w zakładzie w Opolu Lubelskim. Twórcy pokazują też kulisy pracy strażników i personelu.