Tajemnice machiny wojennej nazistów (U-booty)

Tajemnice machiny wojennej nazistów (U-booty)

2019 

James Holland bada historię floty U-bootów - od jednoosobowych torped po typ XXI. Odkrywa, że niezrozumienie przez Hitlera specyfiki wojny na morzu było kluczem do wyniku II wojny światowej.