Tajemnice machiny wojennej nazistów (Karabiny i armaty)

Tajemnice machiny wojennej nazistów (Karabiny i armaty)

Tajemnice machiny wojennej nazistów (U-booty)

2019 

James Holland ukazuje, dlaczego niemiecka inżynieria zbrojeniowa była całkowicie nieprzystosowana do długiej, wyniszczającej wojny.