Koleją przez śniegi (Groźne ciemności)

Koleją przez śniegi (Groźne ciemności)

Pociąg towarowy przewozi groźne chemikalia. Supernowoczesny pociąg techniczny bada geometrię torów i wykrywa wszystkie niebezpieczne usterki.