Notacje (Maria Bartoszewicz. Napatrzyłam się na straszne rzeczy)

Notacje (Maria Bartoszewicz. Napatrzyłam się na straszne rzeczy)

Notacje / 24.09.2022, 04:40

Documentary


24.09. 04:40 12+

Cykl prezentuje archiwalne materiały, zawierające opowieści zasłużonych dla Polski naukowców, artystów czy społeczników.