Promyk nadziei (91)

Promyk nadziei (91)

Episode 91

12+

Suhejla postanawia poinformować Melihę o tym, że Ipek obecnie przebywa w domu Omera. Zdenerwowana kobieta konfrontuje się z Mahmutem, każąc mu się jak najszybciej wyprowadzać. Tymczasem rozczarowany Omer zarzuca Suhejli nielojalność.