Bezbłędnie (Grzyb)

Bezbłędnie (Grzyb)

Bezbłędnie ((Bansai) wymawiamy (Banzaj))