Języczek u wagi (Co bawi Polaków w języku czeskim, a co Czechów bawi w polszczyźnie...)

Języczek u wagi (Co bawi Polaków w języku czeskim, a co Czechów bawi w polszczyźnie...)

Języczek u wagi (6/22 - Co bawi Polaków w języku czeskim, a co Czechów bawi w polszczyźnie...)

2019 

7+

Twórcy programu prezentują najważniejsze zagadnienia z zakresu poprawności językowej. Wskazują m.in. najczęstsze błędy językowe i interpunkcyjne. W każdym odcinku ekspert odpowie na pytania internautów związane z poruszaną problematyką.