Największy błąd Hitlera

Największy błąd Hitlera

12+

Adolf Hitler rozpętał II wojnę światową, by odbudować potęgę Niemiec. Plany te zakończył fatalny błąd. Historycy zgodnie uznają, że była nim decyzja Hitlera o zerwaniu paktu o nieagresji z ZSRR.