Premiera: WP News 16:50 (358)

Premiera: WP News 16:50 (358)

Najważniejsze i najciekawsze informacje z kraju oraz z zagranicy. Znajdujący się w centrum wydarzeń dziennikarze relacjonują bieżącą sytuację społeczną i gospodarczą. Są blisko ludzi i ich problemów.