Świat według Bundych (9)

Świat według Bundych (9)

Episode 9

Comedy

·  United States

12+

W szkole Polk High, do której uczęszczał Al, bank Marcy zamierza ustawić tablicę poświęconą najsławniejszemu sportowcowi. Ma to być Bundy. Marcy, która nienawidzi Ala, gorliwie poszukuje innego sportowca.