Greenowie w wielkim mieście 2 (37)

Greenowie w wielkim mieście 2 (37)

Episode 37

Rodzina Cricketa Greena przeprowadza się ze wsi do wielkiego miasta. Ich próby dostosowania się do nowej sytuacji dostarczą wielu śmiesznych sytuacji.