Greenowie w wielkim mieście 2 (36)

Greenowie w wielkim mieście 2 (36)

Episode 36

Rodzina Cricketa Greena przeprowadza się ze wsi do wielkiego miasta. Ich próby dostosowania się do nowej sytuacji dostarczą wielu śmiesznych sytuacji.