Greenowie w wielkim mieście (11)

Greenowie w wielkim mieście (11)

Episode 11

Rodzina Cricketa Greena przeprowadza się ze wsi do wielkiego miasta. Ich próby dostosowania się do nowej sytuacji dostarczą wielu śmiesznych sytuacji.