Parki pokoju

Parki pokoju

Ekipa podąża szlakiem parków transgranicznych Afryki. Oczami lokalnych społeczności i pracowników instytucji zajmujących się ochroną przyrody przyglądamy się wędrówkom wzdłuż rzek, gór i pustyni.