Dzienniki Namibii

Dzienniki Namibii

Przyrodnicze i kulturowe aspekty Namibii - od najstarszej pustyni na świecie do drugiego co do wielkości kanionu. Zobaczymy wiele rzadkich gatunków występujących na tych terenach od tysięcy lat.