Hitler i narkotyki

Hitler i narkotyki

Premiera: Hitler i narkotyki

2019 

12+

Twórcy przyglądają się finansowanemu przez państwo w czasach Hitlera procederowi używania narkotyków. W III Rzeszy używki były niezwykle rozpowszechnione, co prowadziło do przerażających skutków.