Greenowie w wielkim mieście (1)

Greenowie w wielkim mieście (1)

Episode 1

Rodzina Cricketa Greena przeprowadza się ze wsi do wielkiego miasta. Ich próby dostosowania się do nowej sytuacji dostarczą wielu śmiesznych sytuacji.