Greenowie w wielkim mieście (6)

Greenowie w wielkim mieście (6)

Episode 6

Rodzina Cricketa Greena przeprowadza się ze wsi do wielkiego miasta. Ich próby dostosowania się do nowej sytuacji dostarczą wielu śmiesznych sytuacji.