Błękitna Planeta: morze trosk

Błękitna Planeta: morze trosk

19.3. 18:00
BBC Earth HD
60 minutes

Doktor Martha Homes ustala, jak rybołówstwo morskie wpływa na dewastację środowiska.

More information

About show

English, Polish

Doktor Martha Homes ustala, jak rybołówstwo morskie wpływa na dewastację środowiska.